Přejít k obsahu


Testování vlivu robotické stavebnice LEGO na rozvoj abstraktního myšlení žáků základní školy

Citace:
BAŤKO, J., BENEDIKTOVÁ, L. Testování vlivu robotické stavebnice LEGO na rozvoj abstraktního myšlení žáků základní školy. In Sborník příspěvků 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 4-8. ISBN: 978-80-261-0559-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Testing the Influence of The Lego Robotic Kit on the Development of the Abstract Thinking of the Pupils at the Primary School
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Jan Baťko , Mgr. Lenka Benediktová ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá představením projektu, který zkoumá možnosti rozvoje abstraktního myšlení žáků základní školy pomocí robotické stavebnice. Představuje návrh projektu, přípravnou fázi a aktuální stav jeho řešení. Následně představuje řešené problémy projektu a nastiňuje, co je jeho očekávaným cílem. Popsána je také metoda testování a použitá sada testových otázek.
Abstrakt EN: Entry deals with project performance that explores the possibilities of abstract thinking of primary school students using robotic kit. It presents the project proposal, the preparatory phase and the current status of the solution. Afterwards presents the currently solved problems and the expected outputs of the project. It also describes the method of testing and the used a set of test questions.
Klíčová slova

Zpět

Patička