Přejít k obsahu


Analytical solution for transient waves in layered orthotropic viscoelastic strip

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Analytical solution for transient waves in layered orthotropic viscoelastic strip. In 31th conference with international participation Computational Mechanics 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0568-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analytical solution for transient waves in layered orthotropic viscoelastic strip
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , Ing. František Valeš CSc.
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá výzkumem nestacionárních vlnových jevů v heterogenních tělesech pomocí analytických metod. Konkrétně jsou studovány transientní vlnové děje v nekonečném tenkém viskoelastickém pásu složeném ze dvou ortotropních vrstev. Úloha rovinné napjatosti je řešena pomocí integrálních transformací a jsou prezentovány získané analytické výsledky. V závěru je provedeno porovnání těchto výsledků s výsledky numerických simulací získaných pomocí konečnoprvkového softwaru.
Abstrakt EN: This work concerns the investigation of non-stationary wave phenomena in heterogeneous solids using analytical approaches. In particular, the transient response of an infinite thin viscoelastic strip composed of two orthotropic layers is studied. The plane-stress problem is solved using the method of integral transforms and analytical results are presented. Finally, the analytical solution is compared with the results of numerical simulations performed by a finite element software.
Klíčová slova

Zpět

Patička