Přejít k obsahu


Využití numerické zpětné Laplaceovy transformace při řešení úloh elastodynamiky

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F., ČERV, J. Využití numerické zpětné Laplaceovy transformace při řešení úloh elastodynamiky. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2015. s. 11-12. ISBN: 978-80-87012-56-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Utilisation of numerical inverse Laplace transform for solving the problems of elastodynamics
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Autoři: Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , Ing. František Valeš CSc. , doc. Ing. Jan Červ CSc.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá aplikací různých algoritmů numerické zpětné Laplaceovy transformace v úlohách elastodynamiky. Jeho cílem je porovnání přesnosti a rychlosti čtyř vybraných algoritmů. Konkrétně se jedná o Gaver-Wynn-Rho algoritmus založený na posloupnosti Gaverových funkcionálů a tzv. Wynn's rho akcelerátoru, dále pak o Gaverův-Salzerův algoritmus kombinující posloupnost Gaverových funkcionálů a Salzerův urychlovač. Druhé dvě testované metody, které využívají komplexní aritmetiku, jsou tzv. Fixed-Talbot algoritmus a metoda založená na kombinaci FFT a epsilon algoritmu.
Abstrakt EN: This work deals with the application of different algorithms of numerical inverse Laplace transform to elastodynamic problems. The aim is to compare the accuracy and the efficiency of four selected algorithms. In particular, the attention is paid to the Gaver-Wynn-Rho algorithm based on the sequence of Gaver‘s functionals and so called Wynn's rho accelerator, and the Gaver-Salzer algorithm combining the sequence of Gaver‘s functionals with Salzer’s accelerator. Next, two algorithms based on the complex arithmetic, concretely the Fixed-Talbot algorithm and the combination of FFT and epsilon accelerator, are studied.
Klíčová slova

Zpět

Patička