Přejít k obsahu


Specifics of children with epilepsy in school environment

Citace:
BRABCOVÁ, D., KOHOUT, J. Specifics of children with epilepsy in school environment. International Journal of Neurology Research, 2015, roč. 1, č. 2, s. 79-82. ISSN: 2313-5611
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Specifics of children with epilepsy in school environment
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Dana Brabcová Ph.D. , Mgr. Jiří Kohout Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento editorial se zaměřuje na specifika dětí s epilepsií v prostředí školy. Epilepsie a její časté komorbidity jsou uváděny jako rizikové faktory pro školní život a úspěšnost při studiu u dětí s epilepsií. Pozornost je věnována společenské významnosti tohoto tématu a významným dokumentům zabývajícím se touto problematikou. Současný stav tří důležitých aspektů (úspěšnost při studiu, znalosti a postoje učitelů a role hraná rodiči a spolužáky dítěte s epilepsií) tohoto tématu je zevrubně diskutován. Na závěr je popsán komplexní přístup k této problematice, jenž je založen na konceptuálním a strukturálním modelování a jsou učiněna doporučení pro další výzkum v této oblasti.
Abstrakt EN: Our editorial focuses on specifics of children with epilepsy in school environment. Epilepsy and its common co-morbidities (learning disabilities, intellectual disability etc.) are introduced as a highly-risk factor for school-life and academic achievement of the affected children. Attention is devoted to policy relevance of this topic and to important documents addressing it in this context. The state-of-art of three important aspects of the topic (the academic achievement and academic self-concept of children with epilepsy, the knowledge of, familiarity with and attitudes towards epilepsy among teachers and the role of classmates and parents of children with epilepsy) is thoroughly discussed in this editorial. Finally, a complex approach to this topic based on conceptual and structural modelling is promoted and any recommendations for a further research in this field are briefly outlined.
Klíčová slova

Zpět

Patička