Přejít k obsahu


GLOBALIZATION AND DEFLATION

Citace:
JARÝ, Č. GLOBALIZATION AND DEFLATION. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina: ZU - University of Žilina, 2015. s. 265-273. ISBN: 978-80-8154-145-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: GLOBALIZATION AND DEFLATION
Rok vydání: 2015
Místo konání: Žilina
Název zdroje: ZU - University of Žilina
Autoři: PhDr. Čestmír Jarý
Abstrakt CZ: Globalizace se stala reálným jevem, který ovlivňuje situaci všech ekonomik. V posledních několika letech se vyspělé země setkaly s deflací, kterou zatím záporně hodnotí. Standardní nástroje boje proti ní jsou ve směs neúčinné, proto by stálo se zamyslet nad příčinami jejího vzniku. Jedna z možností vysvětlení je právě prohloubení globalizace a tím růst tlaku na efektinost a pokles výrobních nákladů. Příspěvek stručně charakterizuje základní pojmy globalizace, deflace a možné vzájemné vazby mezi těmito kategoriemy.
Abstrakt EN: Globalization has become a real phenomenon that affects the situation of absolutely all economies. In the last few years, the developed countries met with the deflation. Its impacts are still viewed negatively by economists. Standard tools of the fight against the deflation are ineffective, it would be appropriate to consider the causes of its formation. One possible explanation for its existence is precisely the deepening of the globalization and thereby an increased pressure on efficiency and a decrease in production costs. The paper briefly describes the basic definitions as globalization, deflation and discusses the possible relationship between these categories.
Klíčová slova

Zpět

Patička