Přejít k obsahu


Návrh hydropohonu klikového kovacího lisu a porovnání s ostatními způsoby pohonů

Citace:
HLAVÁČ, J., ČECHURA, M. Návrh hydropohonu klikového kovacího lisu a porovnání s ostatními způsoby pohonů. Kovárenství, 2015, roč. Říjen 2015, č. 55, s. 35-37. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Draft of hydraulic drive of crankshaft forging press and its comparison with other drive types
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. ,
Abstrakt CZ: Kinematika klikového lisu je pro některé druhy technologických operací nezaměnitelná. Pro technologické účely je důležitý především pohyb ve spodní úvrati. Proto z technologického hlediska se pouze kývavý pohyb pracovních částí kolem spodní úvrati jeví jako vhodný, oproti stávajícímu točivému pohybu. To se někteří výrobci snažili zajistit elektrickými torque motory. Avšak jejich použití pro kovací lisy, jak ukázaly námi provedené výpočty, je problematické. Proto byl na CVTS v Plzni proveden návrh pohonu s hydromotory se snahou využít jejich přednosti a eliminovat některá negativa elektropohonů.
Abstrakt EN: The kinematics of a crank press is unmistakable for some kind of technological operations. Movement in the bottom dead centre is particularly important for technological purposes. Therefore, only the pendulum movement of the working parts around the bottom dead centre seems appropriate, compared to the current rotary movement. That some manufacturers endeavoured to ensure electric torque motors. However, their use for forging presses, as shown by our calculations performed, is problematic. Thus was in CVTS in Pilsen design of a hydraulic drive with the desire to exploit their advantages and eliminate some of the negatives of electric drives.
Klíčová slova

Zpět

Patička