Přejít k obsahu


Moderní technolige dokončování velmi přesných děr vystružováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobku

Citace:
FIALA, S., KOUŘIL, K., ŘEHOŘ, J. Moderní technolige dokončování velmi přesných děr vystružováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobku. Strojírenská technologie, 2015, roč. 20, č. 1, s. 17-22. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modern Reaming Technology of Finishing of Very Precise Holes and Its Impact on Product Qualities
Rok vydání: 2015
Autoři: Stanislav Fiala , Karel Kouřil , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Rozvoj v oblasti moderních technologií, nových materiálů, konstrukčních řešení obráběcích strojů, nástrojů, jako i robotizace a automatizace, nová kontrolní a měřící zařízení to vše přispívá nemalou měrou k zlepšení užitných vlastností nových výrobků. Uvedené trendy se týkají především automobilového průmyslu, hydraulických komponentů atp. Právě v těchto oblastech technologie dokončování velmi přesných děr prošla za poslední desetiletí velkým vývojem. Společnost HAM-FINAL prošla touto cestou. Předkládaný příspěvek popisuje základní způsob dosažení lepší drsnosti povrchu, tvarové a rozměrové přesnosti u obráběných děr s využitím nástrojů HAM-FINAL. Dále text předpokládá možné trendy dalšího vývoje technologie obrábění velmi přesných děr vystružováním.
Abstrakt EN: Technology of finishing of very precise holes has gone through a dreat development in these areas in last decade. Company HAM-FINAL is one of main contributors in this development. This article describes the basic way to achieve better surface roughness, shape and dimension accuracy of machined holes using HAM-FINAL tools. Further text presentspossible trends in development of reaming technology of very precise holes.
Klíčová slova

Zpět

Patička