Přejít k obsahu


Matematický model zařízení pro kompenzaci zemních poruch - uzlová varianta kompenzátoru

Citace:
BLAHNÍK, V. Matematický model zařízení pro kompenzaci zemních poruch - uzlová varianta kompenzátoru. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mathematical model of the device for earth faults compensation - compensator with neural point connection
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva popisuje tvorbu matematického modelu sítě s izolovaným nebo neúčinně uzemněným středem. Na vytvořeném matematickém modelu sítě je testován stav zemní poruchy a chování navrženého zařízení určeného pro kompenzaci zemních poruch v uzlové variantě kompenzátoru. Součástí zprávy je i představení základního typu řízení výkonového měniče, který je součástí zařízení určeného pro kompenzaci zemních poruch v sítích s izolovaným nebo neúčinně uzemněným středem v uzlové variantě kompenzátoru.
Abstrakt EN: This report describes the creation of a mathematical model of power grid with isolated or ineffectively earthed. The created mathematical model of the power grid is tested for earth fault condition and behavior of the designed device intended to compensate of ground faults. The report introduces basic control algorithm of power converter, that is part of the compensation device with neural point connection variant
Klíčová slova

Zpět

Patička