Přejít k obsahu


Nezaměstnanost a realizace sociálních práv

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Nezaměstnanost a realizace sociálních práv. In Uskutečnitelnosť sociálnych práv v systémoch sociálnej bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 46-64. ISBN: 978-80-7380-574-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Unemployment and implementation of social rights
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá postavením uchazečů o zaměstnání a právními důsledky, které ovlivňují jejich nárok na podporu v nezaměstnanosti v souvislosti se způsobem a důvody ukončení jejich pracovněprávního vztahu.
Abstrakt EN: The article deals with the status of job applicants and the legal consequences that affect their entitlement to unemployment benefits in the context of the proces and reasons for termination of their employment relationship.
Klíčová slova

Zpět

Patička