Přejít k obsahu


Stavové DQ modely LCL filtrů

Citace:
TALLA, J., JANOUŠ, Š. Stavové DQ modely LCL filtrů. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: DQ state space models of LCL filters
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jakub Talla Ph.D. , Ing. Štěpán Janouš ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá odvozením dvou druhů dq stavových modelů LCL filtrů. Tyto filtry slouží k vyhlazení výstupního proudu třífázových střídačů či aktivních usměrňovačů. Matematické modely jsou ve zprávě odvozeny dva: První je založen na sdružených napětích a druhý je odvozený na základě veličin fázových. Oba tyto modely mají v případě symetrické zátěže shodné řešení. Toto tvrzení je podpořeno simulačními experimenty. Tyto stavové modely je dále jednoduše použít pro návrh Kalmanových filtrů případně pro stavové regulátory např. typu LQ.
Abstrakt EN: This research report deals with two dq models derivation of LCL filter. These filters are used for harmonic reduction of output current of three phase inverters. The report consist of two models: The first one is based on line to line voltages and the second model is based on phase voltages. The both models has the same results in case of symmetric load. These models could be used for Kalman filtering or for state space controllers design.
Klíčová slova

Zpět

Patička