Přejít k obsahu


Design pedagogického výzkumu na téma využití tabletů ipad ve výuce přírodopisu na základní škole

Citace:
BENEDIKTOVÁ, L. Design pedagogického výzkumu na téma využití tabletů ipad ve výuce přírodopisu na základní škole. Plzeň, 2015., ISBN: 978-80-261-0559-6,
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of Pedagogical Research on the Topic of Application of Ipad Tablets in Natural History Classes on Primary School
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Lenka Benediktová ,
Abstrakt CZ: Téma přednášky se zabývá představením projektu, který se věnuje využití tabletů iPad ve výuce přírodopisu na základní škole. V úvodu je popsán návrh projektu. Následuje příprava na realizaci, volba vhodného softwarového vybavení pro iPad, výběr metody testování a také výběr škol, kde bude možno experiment provést. Na závěr je shrnut aktuální stav práce.
Abstrakt EN: The topic of the lecture deals with introduction of a project which deals with using iPad tablets in natural history classes on grammar school. The plan of the project is described in the introduction. Preparation for realization follows, then choice of suitable software materials for iPads, choice of method for testing and also choice of schools where the experiment will be conducted. In the conclusion,current state of work is summed up.
Klíčová slova

Zpět

Patička