Přejít k obsahu


Integrace matematiky a tělesné výchovy

Citace:
KOLOVSKÁ, I., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Integrace matematiky a tělesné výchovy. In Integrativní přístup v primárním vzdělávání : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Liberec: Technická univerzita, 2015. s. 93-98. ISBN: 978-80-7494-257-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: INTEGRATION OF MATHEMATICS AND PHYSICAL EDUCATION
Rok vydání: 2015
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Mgr. Ilona Kolovská , PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Při vytváření předmatematických a matematických představ je vhodné uplatňovat kinestetický učební styl, při kterém dochází k integraci matematiky a tělesné výchovy. V mateřské škole a na 1. stupni se tedy matematické myšlení dětí/žáků rozvíjí prostřednictvím pohybových činností. Na konkrétní aktivitě je ukázáno, jakým způsobem je moţné propojit tělesnou výchovu s matematikou.
Abstrakt EN: During the creating of pre-mathematical and mathematical conceptions, it is convenient to apply the kinaesthetic learning style in which mathematics and physical education are integrated. Therefore, the children’s/pupils‘ mathematical thinking at the nursery and elementary school is cultivated by the means of physical activities. Example of aspecific activity shows the manner in which physical education and mathematics areinterconncected.
Klíčová slova

Zpět

Patička