Přejít k obsahu


"Geboren im Schatten des böhmischen Rebstocks..." (Hanss Cibulkas Beziehung zu seiner mährischen Heimat)

Citace:
MEHNERT, E. "Geboren im Schatten des böhmischen Rebstocks..." (Hanss Cibulkas Beziehung zu seiner mährischen Heimat). In Deutsch ohne Grenzen: Deutschsprachige Literatur im interkulturellen Kontext. Brno: Tribun EU, 2015. s. 39-49. ISBN: 978-80-263-0943-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Anglický název: "Born in the shadow of the Bohemian vine ... " (Hanss Cibulka atittude with his Moravian home)
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert
Abstrakt CZ: Durynský básník s moravskými kořeny Hanns Cibulka stavěl mosty mezi Českem a Německem. Jeho hlas však není ani ve starých spolkových zemích, ani za hranicemi slyšet, protože patřil k těm, kteří mlčeli, kteří nevystupovali ani proti politickým tezím NDR, ani pro ně, a nevěnoval se žádné sebepropagaci. Hanns Cibulka se věnoval práci vedoucího okresní knihovny v Gothě a proto pro něj bylo psaní sice důležitou, ale přeci jen vedlejší činností. Jeho dílo je tenké, co se rozsahu týče. V jeho básních a denících ovšem potkáváme autora formálně přesného, vzdělaného na klasických vzorech, který ve svém díle obratně balancuje mezi přizpůsobivostí a kritikou.
Abstrakt EN: Hanns Cibulka, the Thuringian poet with Moravian roots, was a bridgebuilder between Czechia and Germany. Since he belonged to the "gentleones", never emerged with blatant political statements neither against nor for the GDR and despised self-marketing his voice was hardly heard in the old federal states and beyond the country´s frontiers. hanns Cibulka always held on to his "breadwinning" as head of the Gorha´s county library. Therefore writing was always for him an important engagement but never the less an avocation. His works - measured by the sheer volume of his writings - might come across as minor, however in his poems and diary prose he comes across as a confident writer, well grounded by classical antitypes´, who applaudable managed the balbance between conformance and criticism.
Klíčová slova

Zpět

Patička