Přejít k obsahu


Držíme, a to velmi nepevně nynější a přítomné

Citace:
VIKTORA, V. Držíme, a to velmi nepevně nynější a přítomné. In Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej. Poznaň : Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2015, s. 209-216. ISBN: 978-83-63090-60-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: We are holding, but not very strongly, what is today’s and present
Rok vydání: 2015
Místo konání: Poznaň
Název zdroje: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Autoři: Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Abstrakt CZ: Studie upozorňuje na spis Jana Češky Řeči a naučení hlubokých mudrců (1500). Dílo je možno chápat jako čítanku antické moudrosti. Češka zde přeložil a upravil eseje, v nichž F. Petrarca uváděl a komentoval závažné výroky řady antických myslitelů. Češka překlad chápal jako didaktickou pomůcku při výchově šlechticů. Sice již je patrné, že je připisován význam kategoriím každodennosti, ale stálé hranice jim tvoří přísné morální principy a varování smrti.
Abstrakt EN: The paper points out the work Řeči a naučení hlubokých mudrců (1500) by Jan Češka. It is possible to understand this work like an anthology of the ancient wisdom. Češka translated and adapted essays where F. Petrarca presented and commented on important utterances of many ancient thinkers. Češka considered the translation a didactic means at the upbringing of noblemen. Although it is evident that the importance is assigned to categories of everydayness, their fixed limits are created by strict moral principles and warning about the death.
Klíčová slova

Zpět

Patička