Přejít k obsahu


eScop project pilot application: control of conveyor line in INCAS

Citace:
BALDA, P., SEVERA, O., ŠTĚTINA, M., PIŠL, R. eScop project pilot application: control of conveyor line in INCAS. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: eng
Anglický název: eScop project pilot application: control of conveyor line in INCAS
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Balda Ph.D. , Ing. Ondřej Severa , Ing. Milan Štětina , Ing. Roman Pišl
Abstrakt CZ: Pilotní aplikace ve firmě INCAS, Biella, Itálie je případová studie řídicího systému využívajícího architektury orientované na služby. Hlavním úkole je řízení diskrétního systému (souboru dopravníkových pásů) pomocí vyvinutého systému eScop. Každý z modulů (segment dopravníku) je řízen pomocí mikropočítače Raspberry Pi, který poskytuje webové služby s rozhraním REST. Celá linka je orchestrována pomocí požadavků HTTP. Všechny moduly jsou propojeny do jednotlivých vrstev systému eScop jako je reprezentační (správa stavu), orchestrační (řízení) a vizualizační.
Abstrakt EN: The eScop project pilot application in company INCAS, Biella, Italy is the case study of control system based on the service oriented architectures. The main task is to control discrete system (a set of conveyor line segments) using developed eScop system. Each module/segment is controlled using Raspberry Pi microcomputer which provides REST interface with web services. The whole line is orchestrated using set of HTTP requests. All modules are interconnected to the representation layer orchestrated by orchestration layer and visualized by visualization layer of the eScop system.
Klíčová slova

Zpět

Patička