Přejít k obsahu


eScop RTU with STL service manager

Citace:
FAIST, J., ŠTĚTINA, M., SEVERA, O., BALDA, P. eScop RTU with STL service manager. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: eScop RTU with STL service manager
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Faist , Ing. Milan Štětina , Ing. Ondřej Severa , Ing. Pavel Balda Ph.D. ,
Abstrakt CZ: eScopRTU je prototyp řídicí jednotky pro použití v architektuře orientované na služby (SOA). Kombinuje aplikaci eScopRTU s manažerem služeb pomocí jazyka STL a mikropočítače Raspeberry Pi. Tato aplikace umožňuje uživatelům spouštět skripty napsané ve Strukturovaném textu (jazyk ST) a vystavit širokému okolí webové služby s rozhraním REST. Prototyp eScopRTU je součástí fyzické vrstvy (PHL) systému eScop. Takovéto zařízení vytváří most mezi řízeným procesem a architekturou SOA. Prototyp podporuje protokol discovery, díky kterému je možné zařízení identifikovat a dále umožňuje využívat webové služby, které jsou součástí otevřeného vědomostního systému pro řízení výroby (Open Knowledge-Driven Manufacturing Execution System).
Abstrakt EN: The eScopRTU is a prototype of the controller for service-oriented architectures (SOA). It combines an eScopRTU application with the STL service manager and Raspberry Pi micro-computer. The application allows users to run scripts written in STL language and exposes web-services with REST interface to the outside world. The eScopRTUs are parts of the Physical layer (PHL) of the eScop system. They provide bridges between controlled processes and SOA. The prototype supports discovery protocol and exposes information for Open Knowledge-Driven Manufacturing Execution System.
Klíčová slova

Zpět

Patička