Přejít k obsahu


Dispersion of electronic bands in intermetallic compound LiBe and related properties

Citace:
AL-JAARY, A. H. R. Dispersion of electronic bands in intermetallic compound LiBe and related properties. Indian Journal of Physics, 2015, roč. 89, č. 10, s. 1051-1058. ISSN: 0973-1458
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dispersion of electronic bands in intermetallic compound LiBe and related properties
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Na metodě all-elektronové full-potential lineární rozšířené rovinné vlny založené na funkční teorii hustoty byly provedeny výpočty rozptylu struktury elektronického pásma, celková hybnost a moment hybnosti, hustoty stavů, tvaru Fermiho povrchu, distribuce elektronické hustoty náboje a optická reakce intermetalické LiBe sloučeniny.
Abstrakt EN: Based on the all-electron full-potential linearized augmented plane wave within density functional theory calculations dispersion of the electronic band structure, total and the angular momentum resolved projected density of states, the shape of Fermi surface, the electronic charge density distribution and the optical response of the intermetallic LiBe compound are performed.
Klíčová slova

Zpět

Patička