Přejít k obsahu


Stopování sémiotiky

Citace:
HANKE, M., KASTNEROVÁ, M., ŠVANTNER, M., VĚTROVCOVÁ, M. Stopování sémiotiky. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 2015, 223 s. ISBN: 978-80-7429-609-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Tracing Semiotics
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vyšehrad
Autoři: Mgr. Miroslav Hanke Ph.D. , PhDr. Martina Kastnerová Ph.D. , Mgr. Martin Švantner , Mgr. Marie Větrovcová Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie rozvíjí různé aspekty znakové funkce, tak jak jsou se specifickými důrazy probírány v pluralitě "vedlejších" (před-)novověkých tradic. První kapitola se věnuje vývoji obecně sémiotické teorie od klasických zdrojů po druhou scholastiku s důrazem na klíčové formativní momenty pozdně scholastické diskuse. Druhá kapitola věnovaná teorii větného významu tuto obecně charakterizovanou funkci specifikuje ve vztahu k sémantické koncepci pravdivosti. Kapitola věnovaná filosofii matematiky je založena na rozboru transformace matematiky mezi středověkou a raně novověkou tradicí. Poslední kapitola pak doplňuje pohled poetiky na základě analýzy procesu profesionalizace alžbětinské literární kultury.
Abstrakt EN: The book analyses different aspects of pre-modern and early modern theory of sign and signification as identified in several non-mainstream traditions: historiography of semiotics, sentential semantics, history of mathematics and poetics.
Klíčová slova

Zpět

Patička