Přejít k obsahu


Ruský jazyk pro začátečníky 1

Citace:
SVOBODOVÁ, J., RYKOVSKÁ, M. Ruský jazyk pro začátečníky 1. 4. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015, 126 s. ISBN: 978-80-261-0511-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: rus
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc. , Mgr. Milena Rykovská Ph.D.
Abstrakt CZ: Skripta se zaměřují na výuku ruštiny pro začátečníky, jsou určena především studentům FPE ZČU v Plzni, studujícím ruský jazyk jako volitelný předmět. Obsahují 6. lekcí, věnovaných běžným lexikálně-konverzačním tématům (seznamování, rodina, na návštěvě, orientace ve městě a doprava, nákupy a oblékání, bydlení, studium na VŠ). Je uváděno lexikální minimum k jednotlivým lekcím, výklad a nácvik gramatických jevů je prováděn výběrově a zaměřuje se na zvládnutí základních praktických znalostí v oblasti jazyka (výslovnost, pravopis a gramatika). Gramatická látka je podána v tabulkách a procvičována na různorodých transformačních cvičeních. Textový materiál a dialogy seznamují s kulturou země a dávají možnost rozvíjení dialogické i monologické řeči. V reedici učebních textů jsou zařazeny kontrolní testy k jednotlivým lekcím včetně závěrečného kontrolního testu s řešením, dále pak česko-ruský slovníček použitých výrazů.
Klíčová slova

Zpět

Patička