Přejít k obsahu


Analytické pohledy na vybrané hudební kreace 20. a 21. století autorů spjatých s Plzní

Citace:
BEZDĚK, J. Analytické pohledy na vybrané hudební kreace 20. a 21. století autorů spjatých s Plzní. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015, 105 s. ISBN: 978-80-261-0577-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analytical views of selected musical creations of the 20th and 21st century authors associated with Pilsen
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D.
Abstrakt CZ: V knize jsou analyzovány následující skladby: BAŽANT: Concertino pro akordeon a orchestr, BAŽANT: Divertimento pro dechové a bicí nástroje, BEZDĚK: Symfonie č. 2 „Krajino duše mé“, DEVÁTÝ: Koncert pro housle a orchestr, DEVÁTÝ: Kontrasty – pět skladeb pro klarinet, klavír a smyčce, FLOSMAN: Koncert pro flétnu a orchestr, FLOSMAN: Koncert pro hoboj a orchestr: Památce Bohuslava Martinů, HLAVÁČ: Čarodějův učeň: Svita z baletu, KLUPÁK: Sedm nalezených písní na básně Carla Sundberga s doprovodem klavíru. LUKÁŠ: Koncert pro flétnu a orchestr, LUKÁŠ: Koncert pro housle, klavír a orchestr (Té alle cinque – Čaj o páté), LUKÁŠ: Kvítek Šáronský, LUKÁŠ: Písně Šalamounovy, LUKÁŠ: Písně Šulamit, LUKÁŠ: Z nejkrásnějších písní Šalomounových, MÁLEK: Koncertní árie „Amore e´l cor gentil" pro baryton a orchestr na verše z Dantova "Nového života", ODSTRČIL: Pas de cinque (dechový kvintet),PEXIDR: Koncert pro housle a orchestr, PEXIDR: Symfonická věta, SAMIEC: Našeptavač – fantazie pro housle a akordeon, SLIMÁČEK: Partita danzante per archi, SLIMÁČEK: Rapsodické variace pro klavír a orchestr, SPÁČIL: Concertino piccolo pro klavír, dvoje housle, violu a violoncell, ŠIMANDL: Passacaglia pro orchestr „Zrození času“, ŠIMANDL: Symfonia da Requiem pro 2 soprány, 2 trubky, bicí, syntezátor a smyčce, ŠIMANDL: Symfonie č. 2, ŠTĚPÁNEK: Koncert pro alt saxofon in Es a orchestr (Struktury pohybu), TEML: Concerto rustico per salterio ed archi, TEML: Dudácké rondo pro dudy a komorní orchestr, TEML: Koncert pro housle a orchestr, TEML: Sonety – cyklus na texty W. Shakespeara pro baryton a komorní orchestr, VLNA: Concerto da camera pro fagot a komorní orchestr, VLNA: Krušnohorská rapsodie pro orchestr. Jako významní učitelé uvedeni Vítězslav NOVÁK, Pavel BOŘKOVEC, Miroslav KABELÁČ, Klement SLAVICKÝ, Jiří PAUER, připomenut též sběratelský odkaz Oldřicha BLECHY. Dále je představena originální výtvarná metoda „fotoinformel“ Evy HUBATOVÉ a její hudební symbolika.
Abstrakt EN: The book analyzes the following pieces: BAŽANT: Concertino pro akordeon a orchestr, BAŽANT: Divertimento pro dechové a bicí nástroje, BEZDĚK: Symfonie č. 2 „Krajino duše mé“, DEVÁTÝ: Koncert pro housle a orchestr, DEVÁTÝ: Kontrasty – pět skladeb pro klarinet, klavír a smyčce, FLOSMAN: Koncert pro flétnu a orchestr, FLOSMAN: Koncert pro hoboj a orchestr: Památce Bohuslava Martinů, HLAVÁČ: Čarodějův učeň: Svita z baletu, KLUPÁK: Sedm nalezených písní na básně Carla Sundberga s doprovodem klavíru. LUKÁŠ: Koncert pro flétnu a orchestr, LUKÁŠ: Koncert pro housle, klavír a orchestr (Té alle cinque – Čaj o páté), LUKÁŠ: Kvítek Šáronský, LUKÁŠ: Písně Šalamounovy, LUKÁŠ: Písně Šulamit, LUKÁŠ: Z nejkrásnějších písní Šalomounových, MÁLEK: Koncertní árie „Amore e´l cor gentil" pro baryton a orchestr na verše z Dantova "Nového života", ODSTRČIL: Pas de cinque (dechový kvintet),PEXIDR: Koncert pro housle a orchestr, PEXIDR: Symfonická věta, SAMIEC: Našeptavač – fantazie pro housle a akordeon, SLIMÁČEK: Partita danzante per archi, SLIMÁČEK: Rapsodické variace pro klavír a orchestr, SPÁČIL: Concertino piccolo pro klavír, dvoje housle, violu a violoncell, ŠIMANDL: Passacaglia pro orchestr „Zrození času“, ŠIMANDL: Symfonia da Requiem pro 2 soprány, 2 trubky, bicí, syntezátor a smyčce, ŠIMANDL: Symfonie č. 2, ŠTĚPÁNEK: Koncert pro alt saxofon in Es a orchestr (Struktury pohybu), TEML: Concerto rustico per salterio ed archi, TEML: Dudácké rondo pro dudy a komorní orchestr, TEML: Koncert pro housle a orchestr, TEML: Sonety – cyklus na texty W. Shakespeara pro baryton a komorní orchestr, VLNA: Concerto da camera pro fagot a komorní orchestr, VLNA: Krušnohorská rapsodie pro orchestr. Teachers listed as improtant Vítězslav NOVÁK, P.BOŘKOVEC, M. KABELÁČ, K. SLAVICKÝ, Jiří PAUER, also reminded collector of folk songs Oldřich BLECHA. It is also presented an original creative method "fotoinformel" by Eva HUBATOVÁ and her musical symbolism.
Klíčová slova

Zpět

Patička