Přejít k obsahu


Концепт "контейнера" и понятие антропоцентризма (на материале чешского и русского языков)

Citace:
KOROSTENSKI, J. Концепт "контейнера" и понятие антропоцентризма (на материале чешского и русского языков). In Теоретична і дидактична філологія. Perejeslav-Chmelnickij: Perejeslav-Chmelnickij deržavnij pedagogičnij universitet imeni Grigorija Skovorodi, 2015. s. 236-249., ISSN: 2309-1517
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Rok vydání: 2015
Místo konání: Perejeslav-Chmelnickij
Název zdroje: Perejeslav-Chmelnickij deržavnij pedagogičnij universitet imeni Grigorija Skovorodi
Autoři: Doc. Mgr. Jiří Korostenski CSc.
Abstrakt CZ: Koncept "kontejneru" je považován za jeden z superkontceptů, který ovlivňuje nejen jazyk reflexe, ale také procesy myšlení a uvažování. Článek se zabývá problémy vztahujícími se k anthropocentrismu, které přímo souvisejí s různými aspekty konceptualizace, a to na materiálu dvou příbuzných jazyků, ruštiny a češtiny. Článek srovnává koncepci tohoto pojmu v ruském a českém jazyce na porovnávaném materiálu. Na základě analýzy můžeme konstatovat, že rozdíly v strategiích koceptualizace ruského a českého jazyka vyplývají z různých vlivů, přičemž jazyková báze je jedním z mnoha aspektů.
Klíčová slova

Zpět

Patička