Přejít k obsahu


Orgány veřejné správy a památková péče.

Citace:
Patočka, J., Louda, T. Orgány veřejné správy a památková péče.. Plzeň, 05.12.2014 - 05.12.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Authorities of public administration and heritafe care.
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. Ing. Jiří Patočka CSc. , JUDr. Tomáš Louda CSc.
Abstrakt CZ: Kolokvium se konalo dne 5. 12. 2014 pod vedením doc. Ing. Jiřího Patočky , CSc. a JUDr. Tomášem Loudy, CSc. Dále se kolokvia účastnili studenti, kteří jsou zapojeni v grantovém projektu se svými příspěvky, další studenti a akademičtí pracovníci. Vystupující ve svých výstupech analyzovali problémy platné právní úpravy a formulovali konkrétní návrhy de lege ferenda.
Klíčová slova

Zpět

Patička