Přejít k obsahu


Kašperskohorské elity v období třicetileté války

Citace:
KILIÁN, J. Kašperskohorské elity v období třicetileté války. Minulostí západočeského kraje, 2014, roč. 49, č. 2014, s. 7-24. ISSN: 0544-3830
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Elites of Kašperské Hory in the period of the Thirty Years' War
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá společenskou špičkou v královském horním městě Kašperské Hory v první polovině 17. století, přičemž sleduje tehdejší spíš jen sporadický průnik nových, ekonomicky či kariérně úspěšných jedinců mezi tradiční lokální rodiny. Kašperskohorské elity byly navzájem spřízněny, vlastnily nejrozsáhlejší a nejdražší domy ve městě, někteří z jejích příslušníků disponovali i nemovitostmi s vlastními poddanými a v neposlední řadě pak ovládali i městskou radu – elity majetkové se tu kryly s elitami radními.
Abstrakt EN: This study deals with the peak of society in the royal mining town of Kašperské Hory in the first half of the 17th century, while pursuing the rather sporadic penetration of new, successful individuals, whether economically or professionally, amongst traditional local families. The elite population of KašperskéHorywas affiliated with each other, they owned the largest and most expensive houses in the town, some of its members also possess property with their own subjects and they also dominated the town council - the property elite coincided with the council elite.
Klíčová slova

Zpět

Patička