Přejít k obsahu


Kašperské Hory za třicetileté války

Citace:
KILIÁN, J. Kašperské Hory za třicetileté války. 1. vyd. Praha : ViaCentrum s.r.o. pro Západočeskou univerzitu v Plzni, 2015, 210 s. ISBN: 978-80-261-0556-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The town of Kašperské Hory in the Time of the Thirty Years´ War
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: ViaCentrum s.r.o. pro Západočeskou univerzitu v Plzni
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: První ucelený pohled na vývoj horního města Kašperských Hor v krizovém válečném období let 1618–1648. Pozornost se soustřeďuje zvláště na několik zásadních aspektů: válečné události v regionu a zkušenost místních obyvatel s vojáky, demografický vývoj a prosopografie elit, městská správa, náboženství a školství, v neposlední řadě pak městské hospodářství v čele s těžbou zlata. Jedním z důležitých zjištění je, že sledované město nebylo válkou poškozeno nijak mimořádně, ani demograficky, ani ekonomicky.
Abstrakt EN: The first comprehensive view of the development of the mining town of KašperskéHory in the crisisof war period 1618-1648. It’s focused particularly on several key aspects: the war events in the region and the locals’experience with soldiers, demographic trends and prosopography of the elite population, urban governance, religion and education and also urban economies, fueled by gold mining. One important finding is that the city was not particularly damaged by war, whether demographically or economically.
Klíčová slova

Zpět

Patička