Přejít k obsahu


Geneze a vývoj horního práva v Čechách a Polsku

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Geneze a vývoj horního práva v Čechách a Polsku. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 183-188. ISBN: 978-80-7478-976-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Genesis and development of the mining law in the Bohemia and Poland
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Nerostné bohatství představovalo vždy jistý příjem státu. Již ve starověku docházelo k těžbě nerostných surovin. Hornictví bylo brzy podrobeno právní úpravě, protože bylo nutné dostat pod kontrolu jeho těžbu a zároveň z něj plynoucí příjem. Předpokladem pro hornictví byly dva základní principy, a to princip horního regálu a princip horní svobody. Kapitola se zabývá stručně genezí a vývojem horního práva v čechách a Polsku.
Abstrakt EN: Mineral wealth has always been the certain income of the state. Already in ancient times there were mining and quarrying. Mining was soon subjected to the legislation, because it was necessary to control the extraction and also the ensuing reception. A prerequisite for mining were two basic principles, namely the principle of the mining regal and mining freedom. Chapter discusses briefly the genesis and development of the mining law in the Bohemia and Poland.
Klíčová slova

Zpět

Patička