Přejít k obsahu


Konfesní poměry v Kašperských Horách v době třicetileté války

Citace:
KILIÁN, J. Konfesní poměry v Kašperských Horách v době třicetileté války. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity, 2015, roč. 7, č. 1, s. 7-26. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Confessional Situation in Kašperské Hory in the Time of the Thirt Years´ War
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie stručně nastiňuje církevní vývoj v šumavském městě Kašperských Horách do bělohorských událostí a detailně se zaměří na konfesní poměry v této lokalitě v letech 1618-1648. Pokusí se popsat průběh rekatolizace, posloupnost zdejších duchovních správců a jejich vztahy s farníky, hospodářské potíže místního záduší či problematiku školní výuky za probíhající třicetileté války.
Abstrakt EN: This study briefly outlines church developments in the Bohemian Forest town of Kašperské Hory ending with the events of the Battle of White Mountain. The study focuses in detail on the denominational conditions in this town in the years 1618-1648. It also attempts to describe the period of re-Catholicization, the succession of local spiritual leaders in the town and their relationships with the parishioners, economic probléme connected to the chantry or the issue of school teaching during the ongoing Thirty Years’ War.
Klíčová slova

Zpět

Patička