Přejít k obsahu


Přeshraniční přemístění sídla obchodní korporace do zahraničí

Citace:
DVOŘÁK, T. Přeshraniční přemístění sídla obchodní korporace do zahraničí. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 101-124. ISBN: 978-80-7478-976-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cross-border seat transfer trading corporations abroad
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer, a.s.
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato stať pojednává o jedné z možných forem přeměn obchodních korporací, a to o přeshraničním přemístění sídla obchodní korporace do zahraničí podle § 384a a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Abstrakt EN: This paper discusses one of the possible forms of transformations of trading corporations, specifically on cross-border seat transfer trading corporations abroad under § 384a et seq. Act No. 125/2008 Coll., the Trading Companies and Cooperatives Transformation Act, as amended.
Klíčová slova

Zpět

Patička