Přejít k obsahu


Výzkumná činnost studentů v racionalizaci experimentální přípravy budoucích učitelů chemie

Citace:
RICHTR, V., ŠNAIBERKOVÁ, M., ŠTROFOVÁ, J. Výzkumná činnost studentů v racionalizaci experimentální přípravy budoucích učitelů chemie. In Didaktika chemie a její kontexty : XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 162-165. ISBN: 978-80-210-7954-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Student Research Activities at Rationalization of Experimental Training of Future Teachers
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Doc. Mgr. Václav Richtr CSc. , Bc. Monika Šnaiberková , Mgr. Jitka Štrofová Ph.D.
Abstrakt CZ: Katedra chemie FPE ZČU v Plzni dlouhodobě zapojuje do svých výzkumných aktivit v oblasti chemického experimentu své experimentálně zručné studenty. V roce 2013 byl na ZČU v Plzni vytvořen tříletý projekt NatureTECH pro studenty navazujícího magisterského studia, zaměřený na rozvoj přírodních věd. Projekt sleduje vyu-žití přístrojového vybavení Výzkumného centra ZČU v Plzni i katedry chemie. Sleduje následnou didaktickou trans-formaci a rozvoj interdisciplinárních metodických postupů. Námět tohoto příspěvku (přeměny triterpenoidních slouče-nin) je v souladu se zmíněným záměrem.
Abstrakt EN: Department of Chemistry at Faculty of Education (DCH) UWB Plzeň ivolves skilful students in research activities focused on chemical experiment. In 2013 – 2015 at UWB Plzeň is in progress project NatureTECH for students of master's degree study. It is focussed on natural science development, utilization of instrumental equipment possessed both New Technology Research Centre and DCH, UWB Plzeň. The project pursued subsequent didactic transformation and development of interdisciplinar metodical advancements. The topic of this contribution (transformation of triterpenoid compounds) is in accordance with mentioned intention.
Klíčová slova

Zpět

Patička