Přejít k obsahu


Právní otázky skončení pracovního poměru v dokumentech Mezinárodní organizace práce a Evropské unie

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Právní otázky skončení pracovního poměru v dokumentech Mezinárodní organizace práce a Evropské unie. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 317-324. ISBN: 978-80-7478-976-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legal issues termination of employment in documents of the International Labour Organization and the European Union
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer, a.s.
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá právní úpravou skončení pracovněprávního vztahu, který představuje v oblasti pracovního práva mimořádně významnou část, jenž se závažným způsobem dotýká zájmů obou smluvních stran a nezřídka je i důvodem vzniku pracovního sporu a jeho soudního rozhodování.
Abstrakt EN: The article deals about the termination of the employment relationship, which is in the area of labor law extremely important part, which is seriously affecting the interests of both contractual parties and often is the reason of a labor dispute and his judicial decisions.
Klíčová slova

Zpět

Patička