Přejít k obsahu


Český severozápad v konfesních proměnách 17. století

Citace:
KILIÁN, J. Český severozápad v konfesních proměnách 17. století. Historia Ecclesiastica, 2014, roč. 5, č. 2, s. 36-53. ISSN: 1338-4341
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: North-West part of Bohemia in Confessional Changes in 17th Century
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie si klade za cíl sondu do náboženských poměrů v oblasti českého Krušnohoří na sklonku 16. a zejména během 17. století, kdy zde v důsledku bělohorských událostí došlo ke státem nařízené a kontrolované rekatolizaci dříve převážně luteránských oblastí. Právě zde došlo k událostem vedoucím k vypuknutí třicetileté války a právě zde trvala rekatolizace prakticky nejdéle. Pozornost bude věnována rovněž úloze, kterou v rekatolizačním procesu sehrála poutní místa a s nimi spojené zázraky.
Abstrakt EN: The paper aims at finding out the religious situation in the territory of Czech part of Krušné hory (Ore mountains) at the end of 16th and especially during 17th century, when, as a result of events at Bílá hora , the former mostly Lutheran territories were ordered the process of re-Catholicism controlled by the state. It was the territory where the events leading to starting the 30-years war occured, and where the longest process of re-Catholicism was recorded. The attention will also be paid to the role of pilgrimage places and miracles connected in the process of re-Catholicism.
Klíčová slova

Zpět

Patička