Přejít k obsahu


Souhrnná výzkumná zpráva projektu Možnosti legislativních změn a úprav činnosti agentur práce, s akcentem na zhodnocení z hlediska fiskálních příjmů pro rok 2016

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Možnosti legislativních změn a úprav činnosti agentur práce, s akcentem na zhodnocení z hlediska fiskálních příjmů pro rok 2016. DP WORK s.r.o., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Summary Research Report of the Project Options for legislative amendments and adjustments to the activities of the work agencies with an emphasis on the evaluation of the perspective of fiscal revenue for the year 2016
Rok vydání: 2015
Název zdroje: DP WORK s.r.o.
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Obsahem výzkumné činnosti v rámci projektu bylo na základě vstupních teoretických analýz zpracovat podkladový metodický materiál pro objednatele, který by mohl sloužit jako podklad pro návrh možných legislativních změn.
Abstrakt EN: The content of the research activity during the project are theoretical analysis of the process the underlying methodological material for the giver serving as the basis for the proposal for possible legislative changes.
Klíčová slova

Zpět

Patička