Přejít k obsahu


Třicetiletá válka (1618-1648/1650)

Citace:
KILIÁN, J. Třicetiletá válka (1618-1648/1650). In Teplice. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015, s. 113-132. ISBN: 978-80-7422-339-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Thirty Years´ War
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: NLN, Nakladatelství Lidové noviny
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola knihy se zabývá vývojem severočeského města Teplic v období třicetileté války, změnou jeho vrchnostenských majitelů, budováním pevnosti na Doubravské hoře, dočasným úpadkem lázeňství v souvislosti s častým pobytem císařských vojáků a s nepřátelskými vpády.
Abstrakt EN: The chapter of the book deals with the development of the North Bohemian Town Teplice in the period of the Thirty Years´ War, with a change of its manorial owners, building of the fortress of Doubravská hora, temporary decline of spa in connection with often repeated military stays and with invasions of enemies.
Klíčová slova

Zpět

Patička