Přejít k obsahu


Kmotrovo propadání

Citace:
MAREK, M., HRDLIČKA, J., RICHTR, V. Kmotrovo propadání. In Dyleňský kras. Mariánské Lázně : Městské muzeum Mariánské Lázně, 2015, s. 59-79. ISBN: 978-80-903775-8-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Kmotr's River Sink
Rok vydání: 2015
Místo konání: Mariánské Lázně
Název zdroje: Městské muzeum Mariánské Lázně
Autoři: Miroslav Marek , Ing. Jan Hrdlička Ph.D. , Doc. Mgr. Václav Richtr CSc.
Abstrakt CZ: Kmotrovo propadání je od roku 1999 známý otevřený ponor malého vodního toku. Příspěvek podává charakteristiku tohoto v Čechách ojedinělého krasového jevu a shrnuje všechny dosavadní výsledky pokusů o nalezení krasových pramenů. Po několika neúspěšných barvících zkouškách s použitím fluoresceinu byly od roku 2011 sledovány fyzikální a chemické vlastnosti potencionálních krasových pramenů a poté byly provedeny 3 stopovací zkoušky s použitím chloridu sodného. Ty byly sledovány kvalitativní reakcí s dusičnanem stříbrným a měřením vodivosti vody.
Abstrakt EN: Kmotr’s river sink is open sink of little creek known since 1999. This article gives the characteristic of this – in Bohemia unicate – karst phenomenon and it summarizes all known results of karst springs finding. After a several unsuccessfull colour tests with fluorescein, physical and chemical properties were monitored from potentially karst springs since 2011. Then the tracing experiments with sodium chloride were conducted threetimes. These experiments were monitored by qualitative reaction with silver nitrate solution and by measuring of conductivity of water.
Klíčová slova

Zpět

Patička