Přejít k obsahu


Kašperskohorské hornictví v době třicetileté války

Citace:
KILIÁN, J. Kašperskohorské hornictví v době třicetileté války. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, 2015, roč. 6, č. 1, s. 17-26. ISSN: 1803-7550
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mining in the Town of Kašperské Hory During the Thirty Years’ War
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se na základě torzovitě dochovaných pramenů pokusí nastínit situaci v těžbě zlata a jiných surovin v Kašperských Horách ve válečném období 1618–1648 a ověřit tradované tvrzení o jejím tehdejším úpadku, popsat válečné důsledky pro ni a načrtnout strukturu lokální hornické správy.
Abstrakt EN: Drawing on partially intact sources, the study attempts to outline the situation concerning the mining of gold and other raw materials in Kašperské Hory during the wartime period of 1618–1648 and to verify the often-said statement about its dechne at that time. The study further aims to describe the wartime impact on mining in the area and to sketch out the structure of the local mining administration.
Klíčová slova

Zpět

Patička