Přejít k obsahu


Výzkum a vývoj dílů a technologií pro automobilové komponenty na bázi karbonem vyztužených plastických hmot a obnovitelných materiálů - souhrnná výzkumná zpráva 2015

Citace:
HYNEK, M., VOTÁPEK, P., JIRÁSKO, J., PUŠMAN, Š. Výzkum a vývoj dílů a technologií pro automobilové komponenty na bázi karbonem vyztužených plastických hmot a obnovitelných materiálů - souhrnná výzkumná zpráva 2015. NARETEC s.r.o., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Research and development of parts and technologies for automotive components based on carbon fiber reinforced plastics and renewable materials - Comprehensive Research Report 2015
Rok vydání: 2015
Název zdroje: NARETEC s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D. , Ing. Petr Votápek Ph.D. , Ing. Jakub Jirásko , Ing. Šimon Pušman
Abstrakt CZ: Obsahem výzkumné zprávy je souhrnný popis metodiky a dosažených výsledků v rámci spolupráce s fy. NARETEC s.r.o. zejména v oblastech realizace teplotních, pevnostně-tuhostních a dalších numerických simulací a analýz, inspekce geometrických vlastností výrobků a skupin, kontrolních a inspekčních měření funkčních celků, měření a testování materiálových vlastnosti, dále tvorba CAD modelů pro akceleraci vývojových smyček a výrobní dokumentace dle různorodých zadání (lisovací nástroje, pěnovací, kontrolní a měřící přípravky, jednoúčelové polohovací, svařovací a montážní přípravky, ucelené technologické skupiny, lisy, zařízení pro dělením vodním paprskem a jejich příslušenství a, apod.)
Abstrakt EN: The content of the research report is a summary description of the methodology and results achieved in cooperation with the firm. Naretec Ltd. particularly in the areas of implementation of temperature, stress-stiffness and other numerical simulations and analysis, inspection of geometric characteristics of the products and groups of control and inspection measurements of functional units, measuring and testing of material properties, as well as the creation of CAD models to accelerate development cycles and production documentation according to various task (dies, foaming, control and measurement products, disposable positioning, welding and assembly jigs, integrated technology group, presses, equipment for cutting by water jet and its accessories, etc.).
Klíčová slova

Zpět

Patička