Přejít k obsahu


Města, třicetiletá válka a středoevropská historiografie uplynulého čtvrtstoletí

Citace:
KILIÁN, J. Města, třicetiletá válka a středoevropská historiografie uplynulého čtvrtstoletí. Documenta Pragensia, 2013, roč. 32, č. 2, s. 125-137. ISSN: 0231-7443
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Towns, the Thirty Years’ War and Central European historiography over the past quarter century
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s novější produkcí středoevropské (s ohledem na téma a existenci odpovídajících studií ale jen německé, rakouské a české) historiografie na poli dějin měst v jistě pro jejich vývoj zásadním období třicetileté války. Jelikož každá z těchto prací má přirozeně svou metodologii a strukturu, pokusí se příspěvek také vysledovat, jaké tematice a jakým otázkám autoři věnují hlavní pozornost, nakolik využívají moderních přístupů a co za zdroje primárně využívají. V zahraniční produkci se příspěvek až na výjimky omezí pouze na monografie, vydané disertační a diplomové práce, na zásadní sborníky, případně katalogy; rozšíření na časopisecké studie se dostane jen historiografii české. Zahrnutí uplynulého čtvrtstoletí není náhodné, jelikož právě do jeho počátku se datují klíčové studie Bernda Roecka – i jejich ohlas ve středoevropském dějepisectví bude předmětem následujících řádků.
Abstrakt EN: The article aims to familiarise readers with the latest essential works of Central European (however, with respect to the topic and the existence of relevant studies, only German, Austrian and Czech) historiography in the field of urban history during the Thirty Years’ War. Since all of these works naturally have their own methodology and structure, the article also attempts to identify the topics and issues to which the authors devote their main interest, the scope of the modern approaches used and the sources that are primarily used. In the case of foreign works, the article is mostly limited to monographs, published dissertations and theses, important anthologies and catalogues; studies appearing in journals are used only in the case of Czech historiography. The focus on the past quarter century is not random, as dating to the very beginning of this period are the key studies by Bernd Roeck, the favourable reception of which in Central Europe is also discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička