Přejít k obsahu


„Lidé trunkem přemožení“ a Kašperskohorští. Příspěvek ke zkušenosti městských obyvatel s vojskem za třicetileté války

Citace:
KILIÁN, J. „Lidé trunkem přemožení“ a Kašperskohorští. Příspěvek ke zkušenosti městských obyvatel s vojskem za třicetileté války. Studia Comeniana et historica, 2014, roč. 44, č. 91-92, s. 232-244. ISSN: 0323-2220
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: „People Stupefied by Booze“ and townsfolk from Kašperské Hory. Some comments on the experiences of town dwellers with soldiers during the Thirty Years´ War
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se coby sonda do situace v jednom z konkrétních českých měst zabývá konfrontací civilního obyvatelstva v Kašperských Horách na Šumavě s vojenským živlem ve válečných letech 1618–1648. Během vojenských pobytů plnili měšťané běžné oficiální, stejně jako mimořádné neoficiální požadavky ubytovaných nebo i jen projíždějících vojáků. Přitom byli vystaveni vojenskému násilí, jak jej známe odjinud, ačkoli to s nejfatálnějšími důsledky (úmrtí, znásilnění, žhářství) není přímo ve městě doloženo. V pozadí konfliktů vedle alkoholu a přílišných požadavků stály krádeže a loupeže. Násilí a přetlaku vojenských pobytů se bránili akcentováním potenciální destrukce své ekonomiky, která nemohla být v žádném případě v souladu s fiskálními zájmy panovníka a jeho úřadů.
Abstrakt EN: As a probe into the situation in one specific town in Bohemia, the article describes the confrontation between the civilian population from the town of Kašperské Hory in Šumava and the military during the war years 1618–1648. During military occupations the burghers had to satisfy ordinary official demands, as well as extraordinary unofficial demands of soldiers accommodated there or just passing through. Kašperské Hory townspeople, too, were subjected to military violence, as we know from elsewhere, although its most serious manifestations (death, rape, arson) were not documented in the town itself. The reasons of conflicts, besides alcohol and excessive demands, were thefts and robberies committed by soldiers. Local townspeople also appealed to competent people and institutions to defend themselves against violence and excessive pressure of military stays by emphasizing the potential risk of destruction of the town´s ekonomy, which could in no case be in line with the fiscal interests of the ruler or his authorities.
Klíčová slova

Zpět

Patička