Přejít k obsahu


Die Causa Klostergrab 1617. Sprengkapsel des Dreißigjährigen Krieges in Böhmen

Citace:
KILIÁN, J. Die Causa Klostergrab 1617. Sprengkapsel des Dreißigjährigen Krieges in Böhmen. Frühneuzeit-Info, 2015, roč. 26, č. 2015, s. 202-218. ISSN: 0940-4007
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: The Case of Klostergrab 1617. Instigator of the Thirty Years' War in Bohemia
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Podkrušnohorské městečko Hrob je historicky známo jako místo střetu katolického arcibiskupa pražského s jeho protestantskými poddanými, který měl být jednou z rozbušek českého stavovského povstání. Signálem pro výstavbu vlastního kostelíka byl hrobským protestantům Rudolfův majestát (1609), ačkoli v něm se výslovně o právu měst na církevních panstvích ke zbudování evangelických sborů nemluvilo. Hrobští i Broumovští si totiž znění dokumentu vyložili po svém a považujíc se za města komorního panství, o svém právu na vlastní kostel nepochybovali. Ten pak sice v Hrobu vyrostl v krátkém čase, v provozu ale dlouho nebyl. Arcibiskup Lohelius jej nechal zapečetit a nakonec vyhrál i dlouhý spor se svými poddanými, kteří se měli podle císařského nařízení přestat protivit a na kostel rezignovat. Arcibiskup v prosinci 1617 vyslal do Hrobu oseckého hejtmana s ozbrojenou chasou, která kostelík během tří dnů zcela rozmetala.
Abstrakt EN: Hrob, the town at the foothill of the Ore Mountains, is historically known as a place of a conflict between the Catholic Archbishop of Prague and his protestant subjects, which is believed to be one of the starting points of the Bohemian Revolt. Construction of Protestant church in Hrob was initiated by Rudolf's Imperial Charter from 1609, even though it didn’t explicitly mention the right of towns on church’s estates to construct evangelical churches. Population of Hrob and Broumov interpreted the document themselves and had no doubt about their right to their own church, claiming to be towns of chamber estate. The church was built quickly, but was used for a rather short time. Archbishop Lohelius had it sealed and eventually won a long dispute with his subjects, who were not to oppose the Caesarean Regulation and give the church up. In December 1617, the Archbishop sent the Osek governor and his armed men to Hrob where they blew the church completely into pieces during three days.
Klíčová slova

Zpět

Patička