Přejít k obsahu


Hallwichovo mládí a raná tvorba

Citace:
KILIÁN, J. Hallwichovo mládí a raná tvorba. In Hermann Hallwich 1838-1913 : historik, politik, byrokrat, sběratel a básník. Praha ; Teplice : Scriptorium, 2015, s. 13-37. ISBN: 978-80-88013-12-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hallwich's Youth and Early Works
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha ; Teplice
Název zdroje: Scriptorium
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá zhruba prvním třicetiletím života a tvorby významného sudetoněmeckého historika a politika Hermanna Hallwicha (1838-1913). Pocházel z Teplic, absolvoval gymnázium v Chomutově a poté historii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Do rodného kraje se již nevrátil, přesto mu věnoval několik zásadních děl, včetně své prvotiny o historii města Krupky. Posléze sepsal též rozsáhlé dějiny města Teplic.
Abstrakt EN: The study deals with the initial thirty years of the life and work of a significant Sudeten German historian and politician Hermann Hallwich (1838-1913). He came from Teplice, graduated from grammar school in Chomutov, and subsequently from history at the Faculty of Arts of Charles University in Prague. Although he didn't return to his homeland, he dedicated several major works to it, including his first work on the history of the town of Krupka. Later he also wrote about the extensive history of the town of Teplice.
Klíčová slova

Zpět

Patička