Přejít k obsahu


Contra traditio: Španělská přírodní filosofie a historie mezi dvěma světy

Citace:
ČERNÁ, J. Contra traditio: Španělská přírodní filosofie a historie mezi dvěma světy. Aithér, 2014, roč. 6, č. 11, s. 20-37. ISSN: 1803-7860
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contra traditio: Spanish Natural Philosophy and History between Two Worlds
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D.
Abstrakt CZ: Text ukazuje, jaké teoretické a interpretační výzvy přineslo objevení Nového světa raně novověké filosofii, a to konkrétně především na textech dvou reprezentativních autorů - Francisca Hernándeze a Josého de Acosty. Pozornost je věnována zejména následujícím tématům: kritická revize antické tradice (především aristotelské a pliniovské), role empirie v poznávání přírody Nového světa, legitimizace přírodního bádání, antropocentrismus.
Abstrakt EN: This paper analyzes the problem of the theoretical and interpretative challenges which the New World encounters brought to the European intellectuals. The main attention is paid to "modern" natural histories of Francisco de Hernández and José de Acosta and their efforts to deal with the ancient tradition. Through specific examples, the text aims to illustrate how the discovery of the New World changed the ways of exploring nature; concretely focuses on following topics: critical approach to the classical tradition (especially to Aristotle and Pliny), empiricism in the constitution of scientific knowledge, legitimation of natural historical enquiry and anthropocentrism in early modern scientific culture.
Klíčová slova

Zpět

Patička