Přejít k obsahu


A Powerful Antidote, a Strange Camel and Turkish Pepper: Iberian Science, Discovery of the New World and Early Modern Czech Lands

Citace:
ČERNÁ, J. A Powerful Antidote, a Strange Camel and Turkish Pepper: Iberian Science, Discovery of the New World and Early Modern Czech Lands. Early Science and Medicine, 2016, roč. 2016, č. 21, s. 214-231. ISSN: 1383-7427
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Powerful Antidote, a Strange Camel and Turkish Pepper: Iberian Science, Discovery of the New World and Early Modern Czech Lands
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D.
Abstrakt CZ: Text pojednává o recepci vědění o přírodě Nového světa v raně novověkých českých zemích, konkrétně analyzuje specifika interpretace přírody Nového světa prostřednictvím tří diverzifikovaných recipientských skupin: učenců, měšťanů a šlechty, přičemž poukazuje na dezinterpretace, k nimž docházelo ve středoevropském prostředí.
Abstrakt EN: This paper analyses the reception of knowledge about the New World nature, and more specifically, the reception of Iberian scientific knowledge of American nature, in the early modern Czech lands. It has been shown how the process of the reception of information about New World’s nature differes among the town-dwelling classes, the intellectuals and the nobility (the attention is paid to the herbals, cosmographical works and travel reports). On the one hand, the study reveals the efforts of Central European intellectuals to interpret the New World’s nature as limited by the lack of necessary data and experience, which led to some misinterpretations and simplifications. On the other hand, it shows the Central European scholars as a full-fledged part of the information network, whose works have the same characteristics as Iberian and, in general, modern European science.
Klíčová slova

Zpět

Patička