Přejít k obsahu


Nahé ve Starém a Novém světě: rozdíly a analogie v popisech evropských a amerických herbae nudae

Citace:
ČERNÁ, J., ČERMÁKOVÁ, L. Nahé ve Starém a Novém světě: rozdíly a analogie v popisech evropských a amerických herbae nudae. Katedra filosofie a dějin přírodních věd, FPř UK, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D. , Lucie Čermáková
Abstrakt CZ: Přednáška představila strategie popisování a katalogizování nových, tzv. nahých rostlin, herbae nudae (postrádajích reference k antické tradici) v 16. století ve "Starém" a "Novém" světě. Poukázáno bylo jak na analogie, tak diference, které lze zaznamenat při popisování nových rostlinných druhů v evropském a americkém prostředí.
Klíčová slova

Zpět

Patička