Přejít k obsahu


Teplice v letech 1793–1866

Citace:
KILIÁN, J. Teplice v letech 1793–1866. In Teplice. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015, s. 181-214. ISBN: 978-80-7422-339-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teplice in Years 1793–1866
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: NLN, Nakladatelství Lidové noviny
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola knihy se zabývá vývojem severočeského města Teplic v letech 1793– 1866, kdy se tu po požáru uplatnila klasicistní výstavba, kdy navzdory napoleonským válkám vyvrcholila zlatá doba lázeňství a kdy se zde začal rodit průmysl a industrializace.
Abstrakt EN: The chapter of the book deals with the development of the North Bohemian Town Teplice in the years 1793–1866, when here was used classicist construction, when despite the Napoleonic Wars culminated the golden era of local spa-life and when was born the local industry.
Klíčová slova

Zpět

Patička