Přejít k obsahu


BUKO15 – Slepé skvrny. Mezinárodní kongres Mozarteum Salzburg 2015

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. BUKO15 – Slepé skvrny. Mezinárodní kongres Mozarteum Salzburg 2015. Kultura, umění a výchova, 2015, roč. 3, č. 1, s. Nestránkováno. ISSN: 2336-1824
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: BUKO15 – Blind Spots. International Congress Mozarteum Salzburg 2015
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je informovat o mezinárodním kongresu BUKO15 v rakouském Salcburku, který se konal 13.–15. 2. 2015, a prezentaci mezinárodního projektu Comenius tematické sítě Europäischer Referenzrahmen für Visual Literacy (ENViL). Pozornost je přitom věnována především obsahu aktuálního odborného diskurzu v německy mluvících zemích. Text je výstupem projektu 538568-LLP-1-DE-COMENIUS-CMP.
Abstrakt EN: The goal of this contribution is to inform about the arrangement of International Congress BUKO 15 in Salzburg – Austria, which was held on the 13th to 15th of February 2015, and the Presentation of Comenius Project. It is essentially focused at the content of professional discourse, currently being in use in German speaking countries.
Klíčová slova

Zpět

Patička