Přejít k obsahu


Některé nové perspektivy právní vědy v oblasti zvýšení efektivity rozhodování sporů samoregulací

Citace:
RABAN, P. Některé nové perspektivy právní vědy v oblasti zvýšení efektivity rozhodování sporů samoregulací. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 357-362. ISBN: 978-80-7478-976-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer, a.s.
Autoři: Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc.
Abstrakt CZ: Mediace, rozhodčí řízení a soudní řešení sporů se jeví jako uzavřená stupnice možností odstraňování sporů v naší společnosti. Občanské soudní řízení je přetěžováno stále se rozšiřující škálou sporů, v minulosti či v jiných státních systémech původně soudem neřešených. Rozvoj soudní soustavy je extenzivní, nároky na státní rozpočet se enormě zvyšují. Samospráva a je jednou z možných variant řešení sporů ve společenských entitách korporátních i mimokorporátních.
Klíčová slova

Zpět

Patička