Přejít k obsahu


Všednost a každodennost v českém barokním kázání

Citace:
CHÝLOVÁ, H. Všednost a každodennost v českém barokním kázání. In Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej. Poznań : Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2015, s. 77-88. ISBN: 978-83-63090-60-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ordinariness and everydayness in Czech baroque sermon
Rok vydání: 2015
Místo konání: Poznań
Název zdroje: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Autoři: PaedDr. Helena Chýlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje každodennost a všednost projevující se v českém barokním kazatelství na materiálu kázání západočeských autorů z počátku 18. století. Motivy všednosti a každodennosti jsou součástí kompozice a tematické výstavby jednotlivých kázání, jsou kontrastní protiváhou kazatelských exkluzivních témat i jazykových prostředků. Za projevy každodennosti považujeme také všední, očekáváné jazykové prostředky: rysy mluvenosti, regionální prvky, pravidelně se opakující oslovování posluchačů, zdánlivou adresnost, biblické frazémy apod.
Abstrakt EN: The article introduces everydayness and dailiness manifesting at the beginning of 18th century in Czech baroque sermon on material of Sunday preachments by Pavel Jan Axlar. Such motives are part of composition and thematic scope of individual preachments and act as a contrast to exclusive themes and language means. Along with motivistic structures of preachments, common (expected) means of language such as attributes of spoken word, regional elements, regular and repeated addressing of the audience, ostensible directness, biblical phrasal expressions and so on, are also regarded .as manifestations of everydayness.
Klíčová slova

Zpět

Patička