Přejít k obsahu


Die Nachkommen des luxemburgischen Gouverneurs Johann Beck und ihre böhmische Domäne

Citace:
KILIÁN, J. Die Nachkommen des luxemburgischen Gouverneurs Johann Beck und ihre böhmische Domäne. Hémecht - Zeitschrift für Luxemburger Geschichte, 2015, roč. 67, č. 3, s. 319-334. ISSN: 0018-0270
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: The Descendants of Johann Beck, Governor of Luxembourg, and their Bohemian Domain
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Jan Beck (1588–1648), guvernér a císařský generál, jedna z nejpozoruhodnějších postav raně novověkého Lucemburska, s početnými vazbami na českou historii, získal své první panství v polovině 30. let 17. století ve vzdálených Čechách, kde však nikdy nesídlil. Nedlouho poté koupil další panství a jiné nemovitosti v Lucembursku. Oba jeho synové zemřeli v mladém věku, přesto však Jan Jiří stihl zplodit několik potomků, kteří se usídlili se svou ovdovělou matkou na českém panství. Evžen Albert Beck, otec pěti dcer, zde zemřel jako poslední mužský potomek svého rodu v roce 1700.
Abstrakt EN: Johann Beck (1588–1648), governor and imperial general, one of the most significant figures of early modern Luxembourg, with multifaceted connections to Czech history, received his first manor in the middle of the 1630s, moreover in a remote location in Bohemia, where he never resided, however, shortly thereafter he bought a second manor and other properties in Luxembourg. Both of Beck’s sons died at a young age, yet Johann Georg managed to produce several offspring which settled with their mother at the Czech manor. Eugen Albert Beck, the father of five daughters, died there as the last male heir to his family in the year 1700.
Klíčová slova

Zpět

Patička