Přejít k obsahu


Bibliografické databáze a jejich praktické použití

Citace:
FIALA, D. Bibliografické databáze a jejich praktické použití. Košice, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Bibliographic databases and their practical usage
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Dalibor Fiala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V této přednášce se seznámíme s nejdůležitějšími bibliografickými databázemi vhodnými k použití v prostředí informatiky (Web of Science, Scopus, ACM DL, DBLP, CiteSeer a Google Scholar). Porovnáme jejich základní charakteristiky a ukážeme si jejich silné a slabé stránky. Na závěr se zaměříme na možnost z těchto bibliografických zdrojů získávat data.
Abstrakt EN: In this talk we will get familiar with the most important bibliographic databases suitable to be used in the field of computer science: Web of Science, Scopus, ACM DL, DBLP, CiteSeer, and Google Scholar. We will compare their basic features and will highlight their strengths and weaknesses. Eventually, we will focus on the possibility of acquiring data from these bibliographic sources.
Klíčová slova

Zpět

Patička