Přejít k obsahu


Neue informetrische Methoden zur Bewertung der Wissenschaftler

Citace:
FIALA, D. Neue informetrische Methoden zur Bewertung der Wissenschaftler. Technische Universität Chemnitz, Chemnitz, Německo, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: ger
Anglický název: New informetric methods for the assessment of researchers
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Dalibor Fiala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Na začátku přednášky si blíže představíme obor informetrie a potom si ukážeme, jak lze známý algoritmus PageRank, který byl původně vymyšlen webovým vyhledávačem Google pro ohodnocování webových stránek, použít také k analýze jiných systémů. K těmto systémům patří rovněž citační sítě vědeckých článků a výzkumníků. Předvedeme si, jak se dá pozměnit vzorec PageRanku, abychom do něj zahrnuli také informace ze sítí spolupráce a čas vydání publikací. Ve druhé části této přednášky se budeme věnovat několika bibliografickým databázím, které můžeme používat k hodnocení vědců (např. Web of Science, DBLP nebo CiteSeer), a představíme si jeden nový indikátor sloužící k ocenění aktuálního výkonu vědců.
Abstrakt EN: At the beginning of this talk, the field of informetrics will be presented and then we will show how the well-known PageRank algorithm, which was originally conceived by the Google web search engine for the ranking of webpages, can also be used for the analysis of other systems. There belong citation networks of scientific publications and researchers to these systems as well. We will show, how the PageRank formula can be modified in order to also include the information from collaboration networks and the time of publications appearance. In the second part of the talk, we will focus on a few bibliographic databases that can be used for the assessment of scientists (e.g. Web of Science, DBLP, or CiteSeer) and we will introduce a new indicator for the evaluation of the current performance of researchers.
Klíčová slova

Zpět

Patička