Přejít k obsahu


Komentář k § 20-21 občanského zákoníku

Citace:
DVOŘÁK, T. Komentář k § 20-21 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 101-115. ISBN: 978-80-7478-370-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Commentary to § 20-21 of the Civil Code
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Komentář ustanovení § 20-21 představuje základní výměr pojmu právnické osoby a komentuje postavení České republiky v soukromoprávních vztazích.
Abstrakt EN: Commentary to § 20-21 presents the basic concept of a legal person and also comments the position of the Czech Republic in private relations.
Klíčová slova

Zpět

Patička